HR Speaking Partner

STRAGEGISK RÅDGIVNING

& OPERATIV FÖRSTÄRKNING

Din HR Speaking Partner

"Jag står inför ett uppdrag i vilket jag skall bygga en Europeisk HR-organisation, samt implementera ett antal processer. Men innan jag slår på stora ”inköpstrumman”, kontaktar och tar in offerter från större konsultfirmor, så behöver jag i det mindre formatet ett externt bollplank. Inte bara någon som coachar och stöttar mig, jag behöver även konkreta och professionella råd så att jag gör så rätt som möjligt från början”.

Vi erbjuder tidseffektiv och klok rådgivning samt operativt stöd till nyckelpersoner hos våra uppdragsgivare.


Vår HR Speaking Partner är ett kvalificerat bollplank inför en förändringsprocess - vi möter ofta nyckelpersoner som är erfarna, men som behöver uppdatera sig inom vissa områden. Vi kan också komplettera rådgivandet med en konsultativ insats i form av en undersökning, en analys eller ett projekt. Skulle ytterligare behov visa sig, ersätter/kompletterar vi även positioner hos våra uppdragsgivare genom interima ledningsroller.


Oavsett uppdragsform: Grundbulten är att vår HR Speaking Partner är väl förtrogen med de villkor, förutsättningar och kunskapskrav som omger din organisation, bransch och situation, så att du effektivt kan komma vidare i din process.

 

Exempel på behovssituationer

Vi agerar inom ett brett spektra: Från övergripande förändringsprocesser till individuella och personliga frågor; från avveckling, omställning och förhandling till byggande av arbetsgivarvarumärke och rekrytering; från effektiv ledarutveckling till personlig säkerhet, med stabil intern och extern kommunikation och trygghet i utsatta situationer. Den gemensamma nämnaren är att våra kunder står inför utmaningar som på något sätt påverkar organisationens resurser i form av människor. Och kom ihåg, en förändring inom ett område, skapar ofta behov inom andra.

 • Omorganisation
 • Sammanslagning
 • Nedläggning
 • Uppköp
 • Digitalisering
 • Kompetensförsörjning
 • Effektivisering
 • Företagskultur
 • Kommunikation
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Krishantering

Vår kompetens – Strategisk/Operativ/Ledning/HR

Våra Speaking Partners har många års erfarenhet, både från operativt breda högre ledarpositioner samt från HR-ledning och utveckling. Vi har relevant sakkunskap, innebärandes att vi även är bra på att se det där som ligger under ytan i alla organisatoriska förändringar – under snyggt ritade rutor och affärsplaner. Det är ofta frågeställningar som är livsviktiga för slutresultatet, men som ibland glöms bort, inte syns, eller av olika skäl inte tas itu med. Vi är bra på att se dessa frågor, göra dig uppmärksam på dem och tillsammans med dig hitta konstruktiva strategier och svar.


Exempel på behovsområden där vi kan stödja dig och din organisation både rådgivande och operativt:


Förändring och transformation

 • Förändringsprocess
 • Omorgnisation
 • Etablera företagsgemensam HR-startegi
 • Gemensam företagskultur, gemensamma värderingar
 • Digitalisering/förändrat arbetssätt/beteende


Miljö och människor

 • Fackliga relationer
 • Omställning, kometensväxling
 • Likabehandling
 • Jämställdhet och mångfald
 • Säkerhet och säkerhetskultur – Safety
 • Organisatorisk och social arbetsbiljö


Relation och kommunikation

 • Förändringskommunikation
 • Intern & extern kommunikation
 • Atraktiv arbetsgivare
 • Anställdas roll som ambassadörer


Ledare och uppdrag

 • Utveckla ledarskapet
 • Uppdragsrådgivning
 • Taktisk kommunikation
 • Mediafrågor
 • Säkerhet och trygghet – Secure/ity

Vem är du?

De nyckelpersoner hos våra uppdragsgivare som vi samarbetar med, kan ha olika positioner beroende på organisationens storlek och uppdragets karaktär. Troligtvis finns du i ledningen och är VD/HR-chef/ ledningsgruppmedlem eller ledare för stabsfunktion. Grundtanken är att nyckelpersonen har ”ägarskap” att genomföra uppdraget, men vi agerar även kvalificerade bollplank till ägare och styrelseordförande i organisationer som står inför förändringar.


Vill du veta mer?

Kontakta Torgny Johnsson, ansvarig HR Speaking Partner för mer info på 0702-18 30 78 eller t.j@replacement.se

Du kan också kontakta Torbjörn Larsson på 0734-38 35 28 eller t.l@replacement.se