Speaking Partner
Speaking Partner

RÅDGIVNING & COACHNING

Speaking Partner & Executive Coaching

"Jag står inför ett uppdrag i vilket jag skall bygga en Europeisk HR-organisation, samt implementera ett antal processer. Men innan jag slår på stora ”inköpstrumman”, kontaktar och tar in offerter från större konsultfirmor, så behöver jag i det mindre formatet ett externt bollplank. Inte bara någon som coachar och stöttar mig, jag behöver även konkreta och professionella råd så att jag gör så rätt som möjligt från början”.

Introduktion

Replacement Partners stärker ledare och organisationers förmåga och kompetens inom ett brett spektra. Från stöd och coachning i ledarrollen, till operativ och strategisk rådgivning inom specifika områden. Våra uppdragsgivare väljer i samråd med oss vilken typ av insats som matchar behov, förutsättningar och situation.

 

Speaking Partner

– vi erbjuder kvalificerade bollplank i krävande och komplexa situationer. Som kräver snabba och handfast rådgivande insatser från en erfaren person.

– det kan även handla om situationer skeenden med mer manöverutrymme för analys och reflektion – lämpliga för mentorliknande och framåtriktade samtal.

 

Verkligheten erbjuder oftast en blandning av det akuta, problemlösande och det framåtriktade, utvecklande. Och oavsett en chefs erfarenhet inför en utmaning, så är behovet nya infallsvinklar naturligt och självklart.

 

Våra Speaking Partners har många års erfarenhet från ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Vi matchar våra uppdragsgivares individuella behov med lämpliga partners inom vår konstellation – seniora personer med erfarenhet av förändringssituationer inom olika branschområden, som exempelvis Transport, Retail, Industri, Telecom. Och utifrån olika funktioner, som exempelvis, HR, Ekonomi, Legal, Marknad/Försäljning, Kommunikation Digital tranformation.

 

Executive Coaching & Ledarstöd

Replacement Partners har långvarig erfarenhet och kompetens att möta människor i utveckling och förändring. Chefer och ledare spelar viktiga och ofta svåra nyckelroller i dagens föränderliga organisationer. Vi vet att många ledare efterfrågar individuella och professionella insatser för att klara av att hantera de olika krav som en ledarroll innebär.

 

Executive Coaching riktar sig till chefer och ledare på olika nivåer som vill utveckla sitt uppdrag och sin kompetens i nuvarande roll. Det kan vara i form av ledarstöd till personer som står inför eller just har tillträtt sin första chefsroll på högre nivå, eller till chefer och ledare med lång erfarenhet som vill utvecklas vidare eller som står inför en speciell uppgift eller utmaning.

 

Genom individuella insatser som i olika grad kombinerar coachande samtal med erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling skapas insikt och förståelse så att ledarskapet utvecklas och blir tryggare, tydligare och effektivare.

Kloka vägar till nya uppdrag.