Outplacement

KLOKA VÄGAR TILL NYA UPPDRAG

Outplacement & Karriärrådgivning

"Tack för alla fina samtal, finurliga frågor och coachande stöd under tiden ”mellan jobb”. Du har hjälpt mig att se nya möjligheter, nya vägar och bidragit med trygghet och kraft!”

 

 

Försäljningsdirektör på väg in i ny och spännande roll

 

Introduktion

Replacement Partners stärker chefer och specialisters förmåga att nå och genomföra nya uppdrag utanför nuvarande organisation. Utgångsläget är att vi följer våra deltagare hela vägen från den gamla organisationen till nytt uppdrag.

Men vi möter även personer som utifrån nuvarande position har behov av reflektion, råd och riktning – för en framtid inom eller utanför organisationen.

 

Outplacement

Det är inte längre något konstigt med att en ledare lämnar en organisation, oavsett vilken orsaken är. För den enskilde kan det dock upplevas annorlunda. Det är tufft att på kort tid lämna ett jobb, som man investerat rikligt med tid och energi i.

Men det är en situation som enligt vår erfarenhet kan vändas till något mycket positivt.

 

För dig som deltagare i ett Outplacementprogram, innebär det att vi tar dig från A till B så smidigt och mänskligt som det bara går. Vi följs åt till dess att du hittat ett nytt uppdrag i form av anställning eller egen verksamhet.

Vi lovar dig en spännande resa. Dina kunskaper om dig själv och din omvärld kommer att öka rejält. Du får en mycket erfaren samtalspartner som inte ger sig förrän du är i mål – i en passande och motiverande roll.

 

Outplacement är inte bara en bra investering för den enskilde ledaren/medarbetaren. Kloka arbetsgivare är numera mycket måna om att processen ska löpa så smidigt som möjligt. På så sätt sparas inte bara pengar, goodwill-värden uppstår och personer som slutar blir goda ambassadörer för den gamla organisationen.

 

Karriärrådgivning

Vi möter ledare och specialister som inte lämnat sin organisation, men som av olika anledningar behöver skärpa blicken inför en oklar framtid. Det kan handla om organisationsförändringar, en sviktande marknad eller brist på motivation.

Vi skapar tillfällen till konstruktiv reflektion och ger riktning och råd inför viktiga vägval. Vi ringar in situation och förutsättningar i nuläget, men även den professionella resan så här långt. Att samla upp sin historik, identifiera guldkorn och stötestenar längs vägen förbättrar synförmågan inför vägval och målformuleringar.

 

Vi möter även personer som har sina målsättningar klara och vill undersöka förutsättningar och potential inom exempelvis en viss bransch, organisation eller position. Det kan handla om rimligheten i ett eget företagande, en affärsidé eller möjlig marknad. Vi stödjer genom att tillsammans kartlägga möjligheter och hinder, nyansera målbilder och hitta lämpliga vägar framåt.

 

Så här jobbar vi i outplacement och karriärrådgivning

Vi följer en processmodell som är en ryggrad och varierar ordning och betoning beroende på aktuella behov. En senior konsult står för kontinuitet och koordination. Grundmetoden är samtalet, kompletterat med feedback, ett och annat personlighetsformulär när så behövs och viss litteratur.

 

Även om du som deltagare tillbringar mest tid med din konsult, så är ni omgivna av personer för rådgivning och relationsskapande. Inom vårt nätverk ryms bland annat rekryterare på ledningsnivå, tillsammans med personer som har djup erfarenhet inom olika branschområden.

 

Din konsult leder dig framåt och vår konstellation stärker dina kunskaper, dina kontaktytor och din förmåga.


Vill du veta mer?

Kontakta Ola Dahlström på 0701-84 00 07 eller o.d@replacement.se

eller Lars-Eric Boreström på 0708-17 48 01