Om

KONSTELLATION

Replacement Partners

Om Replacement Partners

Vi vill att du ska känna dig välkommen. Inom våra väggar ryms värme, humor och kunnighet. Vi sätter en ära i att blanda det formella med det informella och möter våra kunder, deltagare och kandidater med respekt, diskretion och förmåga.

Replacement Partners är en värdeskapande konstellation bestående av en liten kärna seniora konsulter som står för kontinuitet och kärnkompetens. Till detta har vi knutit samarbetspartners och rådgivare med djup erfarenhet inom olika branschområden och professioner.


Vad vi gör

Vi stärker och för samman ledare och organisationer genom att;

– höja chefer och specialisters förmåga att nå och genomföra nya uppdrag inom eller utanför nuvarande organisation

– ge ledare riktning och råd i pågående uppdrag

– identifiera rätt personer och rätt lösning till positioner på ledningsnivå


Vår historia och drivkraft

Replacement Partners bildades 2003. Sedan dess har ett stort antal framgångsrika uppdrag genomförts. Vi samarbetar med tillväxtföretag, börsnoterade bolag, statliga bolag, myndigheter och kommunala verksamheter. Utifrån många års erfarenhet av att möta, bedöma och utveckla ledare och specialister, har vi skapat ett stort kontaktnät, spunnet kring ömsesidiga förtroenden och djup kunskap om individers och organisationers behov, förutsättningar och krav.


Vi syns sällan i annonser eller säljande sammanhang – men nämns desto mer i förtroende när det verkligen gäller. Våra deltagare och uppdragsgivares nöjdhet med våra insatser är själva motorn i Replacement Partners. Ett av fundamenten i vår verksamhet är de goda relationerna med före detta deltagare och uppdragsgivare.


De vet att de kan vända sig till oss i olika faser av individen och organisationens utveckling.