Typiska situationer

IBLAND ÄR DET BRÅTTOM

Typiska situationer

Det finns flera olika anledningar att anlita en interimschef. Den gemensamma nämnaren är att ledningbehovet är tillfälligt och att det behövs en person med gedigen kunskap och erfarenhet inom ansvarsområdet. Nedan nämner vi några typiska situationer där en interimchef från Replacement Partners tillför ett stort värde i organisationen.

 

Överbrygga en rekrytering

I rekryteringssituationer är det inte ovanligt att det uppstår luckor från att en ledande befattningshavare lämnat tills en nyrekrytering är på plats. Ledtiden för rekrytering plus uppsägningstid hos den nyrekryterade är i de flesta fall flera månader, vilken behöver täckas upp av en kvalificerad, tillfällig ersättare. En interimschef från Replacement Partners är överkvalificerad för uppgiften men vitsen med det är att det inte är någon startsträcka i att sätta sig in i arbetet. Man har helt enkelt gjort det förut. Att dessutom passa på att städa undan gamla surdegar, trimma processer och kratta manegen för den tillträdande nyrekryteringen är ett mervärde som en interimschef från Replacement Partners levererar.

 

Turnaround-situationer

Ibland hamnar en verksamhet i ett svårt läge, t.ex. vid likviditetsbrist, dålig lönsamhet eller helt enkelt en ohållbar situation av andra anledningar. För att lösa situationen kan ett nytt, externt ledarskap som omgående kommer på plats, vara lösningen för att vända den negativa trenden. En erfaren interimschef från Replacement Partners sätter sig snabbt in i situationen, utarbetar en handlingsplan och sätter igång med att genomföra åtgärderna. Eftersom det kan handla om att fatta svåra beslut på kort tid, krävs det både mod och trygghet hos interimschefen. 

 

Affärsutvecklingsprojekt

Nyetablering, expansion eller flytt av en verksamhet är några exempel på projekt där ett tillfälligt ledarskap behöver sättas in. En interimschef från Replacement Partners agerar både som projektledare och tar ansvar i en linjeroll tills projektet är genomfört och en mer permanent organisation är etablerad.

Exempel på roller

En interimschef från Replacement Partners är vanligtvis medlem av en ledningsgrupp och har personalansvar. Men även viktiga specialistroller kan vara aktuella. Några exempel på roller som Replacement Partners kan förse er organisation med är:

  • Vd, affärsområdeschef
  • CFO, ekonomichef, redovisningschef, chefscontroller
  • HR-chef
  • COO, produktionschef
  • Marknadschef, försäljningschef
  • Inköpschef
  • CIO/IT-chef