Anlita en interimschef

TRYGGT, EFFEKTIVT, RÄTT

Anlita en interimschef

Replacement Partners arbetar med en strukturerad process i tillsättandet av interimschefer. Det borgar för att uppdragsgivarens behov av en interimslösning tillgodoses på ett tryggt och effektivt sätt.  Målet är att vid varje unika situation förmedla den bäst lämpade interimschefen. De flesta av interimscheferna i vårt nätverk har vi förkvalificerat genom bl.a. intervjuer och referenstagning. På så sätt ligger vi steget före och kan snabbare leverera en lösning.

 

Mervärdet med Replacement Partners

 • Med vår egna erfarehet från ledande befattningar och som interimschefer sätter oss in i er verksamhet, situation och ledningsbehov.
 • Vi ifrågasätter konstruktivt uppgifter och profil i uppdragsformuleringen,
 • Vi finner bästa kandidat utanför ramarna och kvalificerar alla våra interimchefskandidater innan vi rekommenderar dem till en uppdragsgivare.
 • Vi har ett nätverk av seniora rådgivare med olika bransch- och befattningserfarenheter som kan stötta både interimschefer i uppdrag och agera som rådgivare till våra uppdragsgivare.
 • Vi agerar alltid med full diskretion och är ett personligt stöd under hela uppdraget.

 

Några tips på vägen

 • Anlita en pålitlig interimleverantör som sätter sig in i er situation och behov.
 • Låt interimsföretaget göra jobbet med att vaska fram två fullgoda kandidater.
 • Konktakta interimsföretaget så tidigt som möjligt. Sannolikheten att finna den bäst lämpade och tillgängliga kandidaten ökar markant.
 • Låt endast ett interimsföretag få uppdraget att leta fram lämplig interimschef. Det ökar engagemanget hos det valda interimsföretaget och sparar tid hos uppdragsgivaren, utan att göra avkall på att finna den mest lämpade och tillgängliga kandidaten.

Exempel på roller

En interimschef från Replacement Partners är vanligtvis medlem av en ledningsgrupp och har personalansvar. Men även viktiga specialistroller kan vara aktuella. Några exempel på roller som Replacement Partners kan förse er organisation med är:

 • Vd, affärsområdeschef
 • CFO, ekonomichef, redovisningschef, chefscontroller
 • HR-chef
 • COO, produktionschef
 • Marknadschef, försäljningschef
 • Inköpschef
 • CIO/IT-chef

Kontakta oss