Interim Management

SNABB FÖRSTÄRKNING OCH EXKLUSIV SUPPORT

Interim Management & Supporting Search

” Processen gick oerhört smidigt och snabbt. En interim HR-konsult presenterades två dagar efter vårt första möte. Dag tre tog vi beslut och dag fem startade hon sitt nya uppdrag hos oss. Vi är mycket nöjda, med smidighet och enkelhet naturligtvis, men framför allt med personen och erfarenheten som vi fick till oss”.

 

 

Nöjd ledningsgrupp på advokatfirma

Introduktion

Replacement Partners stärker kompetensförsörjning på ledningsnivå: Dels matchar vi våra uppdragsgivares behov av tillfällig ledningskompetens i form av interimschefer, dels används vi som en professionell förstärkning i organisationers ordinarie rekryteringsprocesser.

 

Interim Management

Vi erbjuder erfarna interimschefer som med kort varsel kan axla ledande positioner inom privat och offentlig sektor. Vi agerar i första hand på rekommendationer – både när det gäller våra uppdragsgivare och tillhandahållna konsulter. Vårt nätverk består av människor med djup kunskap och värdefulla nätverk inom olika branscher och områden. Det innebär att vi kan vara enkla, snabba, diskreta och effektiva när det gäller att identifiera rätt interimchef för våra uppdragsgivare.

Vi är personliga utan att tumma på vare sig professionalitet eller kvalitet.

 

Lika viktigt som att matcha våra uppdragsgivares behov med rätt kompetens, tycker vi det är viktigt att matcha våra konsulters behov av tillhörighet, utveckling och kunskapssupport. Uppdraget är alltid fokus, men parallellt med detta finns ett professionellt sammanhang för våra interimschefer att återvända till – för att bolla utmaningar och möjligheter i ett pågående uppdrag eller kraftsamling och research inför kommande.

 

Supporting Search

Se oss som ett professionellt tillskott i rekryteringsprocessen, ett tillskott som anpassas utifrån situation och behov. Vi är ett prestigelöst, kvalificerat och oberoende bollplank inför en strategisk rekrytering, likväl som vi kan agera inom olika delar av processen genom att vi;

  • stödjer våra uppdragsgivare i att kalibrera rekryteringsbehov/kravprofil
  • identifierar kandidater genom research och executive search
  • genomför Second opinion genom personlighets/logiska tester
  • kvalitetssäkrar och selekterar kandidater genom kompetens-, och djupintervjuer
  • kvalitetssäkrar och selekterar genom referensintervjuer och research

 

Vill du veta mer?

Kontakta Joakim Ahlbäck på 070 7752288 eller j.a@replacement.se

eller Katarina Kärrsjö på 073 3280840 eller k.k@replacement.se