Hem

        

     

      

     

        

     

      

   

 

 

 

 

 

     

Outplacement – kloka vägar till nya uppdrag

Vi höjer ledare och specialisters förmåga att nå och genomföra nya uppdrag inom eller utanför nuvarande organisation. Genom stöd, support, kunskaper och nyttiga nätverk, följer vi hela vägen till nya intressanta roller och positioner.

Interim Management

Interim Management och

Supporting Search – snabb förstärkning och exklusiv support

Vi erbjuder Interima och kvalificerade konsulter som med kort varsel kan axla ledande positioner inom privat och offentlig sektor. Samt strategisk och operativ support inför eller inom ordinarie rekryteringsprocesser.

HR Speaking Partner – Strategisk rådgivning och operativt stöd till nyckelpersoner

Senior, kvalificerad rådgivning till nyckelpersoner på lednings- och styrelsenivå. Från sammanslagning, nedläggning, förhandling, och kulturarbete, till personlig trygghet och konstruktiv kommunikation i utsatta situationer - HR Speaking Partner är ditt personliga bollplank, i Ditt företags förändringsprocesser eller i frågor som rör Dig som individ.

Replacement Partners logo