Hem

        

     

      

   

 

 

 

 

 

     

Outplacement - kloka vägar till nya uppdrag

Vi höjer ledare och specialisters förmåga att nå och genomföra nya uppdrag inom eller utanför nuvarande organisation. Genom stöd, support, kunskaper och nyttiga nätverk, följer vi hela vägen till nya intressanta roller och positioner.

Interim Management

Interim Management och Supporting search

- snabb förstärkning och exklusiv support

Vi erbjuder Interima och kvalificerade konsulter som med kort varsel kan axla ledande positioner inom privat och offentlig sektor. Samt strategisk och operativ support inför eller inom ordinarie rekryteringsprocesser.

Speaking Partner – rådgivning & Coachning 

Använd våra seniora rådgivare som kvalificerade Speaking Partners inför komplexa situationer och beslut. Eller när det finns tid och möjlighet: Personlig och professionell utveckling genom Executive coaching och erfarna samtalspartners

Replacement Partners logo

Kloka vägar till nya uppdrag.